Jste zde

Zahradní styly

Musím říci, že v některých případech názor a překvapivě vyspělá úroveň vkusu a poučenosti klienta-laika mohou mít velice pozitivní dopad na vytváření zahradního designu  ve spolupráci s (vysoce poučeným a kreativním) projektantem. Často se klient, dříve nežli osloví projektanta, inspiruje v literatuře či na internetu, a ač nevybaven ucelenými odbornými znalostmi, ale spíše veden intuicí, učiní si určitou mnohdy velmi reálnou a smysluplnou představu o budoucím uspořádání jeho zahrady anebo alespoň některé její partie.

V každém případě shrňme si na tomto místě určitou nepatrnou část informací o zahradním desingu z pohledu užitého stylu, protože styl je to, co etabluje zahradu vzhledem k jejímu okolí, k prostředí, kde se nachází. Tvrdím, že zahrada nekorespondující dobře s prostředím je malá tragédie.

Samozřejmě, že nelze uvést úplný výčet typů zahrad, protože je jich tolik, na kolik si jen vzpomenete. Uvádím zde jen pár těch v našem klimatu smysluplných, protože zabývat se např. pouštní zahradou já sice mohu, nicméně ve finále to stejně těžko kdo bude chtít.