Jste zde

Prostor pro relaxaci

Moje filosofie

 V každém případě je prvotním mým zájmem navrhnout zahradu funkční, tedy užitečnou v maximální míře pro Vás jakožto majitele. Se spoustou zákoutí k posezení, protože sebehezčí koutek bez možnosti spočinout a uvolnit každodenní napětí má jen mizivý význam.

Vaše zahrada  může být i příjemným místem Vašeho setkávání s přáteli. Takový venkovní pokoj či dokonce soustava jednotlivých venkovních pokojů - třeba i s malinko odlišnými tématy, rozšíření Vašeho obydlí o další atraktivní plochu. Z toho důvodu pokládám za prioritní “zabydlet” zahradu útulným patiem, které bude vybaveno nábytkem dobře korespondujícím se zvoleným stylem.

Jedním  z  nejdůležitějších bodů filosofie mých návrhů je i využití přirozených podmínek lokality z hlediska klimatu oné krajiny, resp. mikroklimatu a půdních podmínek dané lokality.