Jste zde

Projektová dokumentace

Vyjádření představ objednatele projektu zahrady a obsah projektové dokumentace
 
I) Tok potřebných vstupních informací od objednatele projektu k zahradnímu achitektovi 
 
a) Pro zakreslení aktuální situace potřebuje zahradní architekt především geodetické zaměření projektovaného pozemku. To znamená přesný, okótovaný půdorys pozemku s usazením (polohou) domu, drobných staveb, popř. existujících přístupových a průstupových komunikací. 
 
b) V případě, že obytná stavba na projektovaném pozemku teprve v dohledné době vznikne, je vhodné  dodat zahradnímu architektovi i půdorys popř. vizualizace budoucího domu, protože v nich  je obsažena celkem podstatná informace o polohách dveří, oken apod. (nezakrýt okna či dveře vegetací je skutečně vhodné, na dveře pak navazují průstupové komunikace).
 
c) Další důležité vstupní informace od objednatele projektu jako určení jednotlivých funkčních zón, stylu, barevnosti apod. na projektovaném pozemku, tedy informace, jak kterou část hodlá rodina využívat.
 
  1. Kudy se nejčastěji chodí - tam je vhodné uvážit průstupové komunikace , pak je pravděpodobné, že budou dostatečně ergonomické.
  2. Tam, kde se rodina cítí příjemně -  může být patio k posezení.
  3. Je třeba mít informaci o počtu členů rodiny a přibližném věkovém rozvrstvení (do zahrad s malými dětmi nepatří ostnité a jedovaté rostliny, zahradní architekt musí mít představu, pro kolik lidí navrhovat místa k posezení a založením extrovertní lidé nemívají o návštěvy nouzi).
  4. Důležitá je informace, zda v zahradě mají být pouze okrasné rostliny či také užitkové (sad, zeleninová zahrada, bylinková zahrada ...).
  5. Mnoho klientů má předem představu o určitém stylu, který by rádi, aby byl projektantem vdechnut (venkovská zahrada, přírodní, permakulturní, orientální, anglická, minimalistická, prérijní, vodní …).
  6. Zahradní architekt musí mít alespoň rámcovou představu, kolik péče chce majitel zahrady věnovat její následné údržbě, ale také jaké finance chce vynaložit na její realizaci.
  7. Mnoho osob velice citlivě barvy nejen vnímá, ale také je barvami ovlivnována jejich nálada, psychika (červená vzrušuje, modrá tlumí, zelená uklidňuje ...), proto zahradní architekt uvítá informaci o oblíbených barvách klienta a společně mohou např. i vybrat barvu fasády domu tak, aby nebyl problém barevně doladit později např. vhodný materiál pro zpevněné plochy apod. Existují publikace obsahující sofistikované barevné palety evokující určitou náladu či prostředí, se kterými precizní zahradní architekt samozřejmě pracuje.

 

 

II) Obsah projektové dokumentace aneb co je předmětem předání projektu zahrady
 
1) Půdorys strukturálního plánu budoucího uspořádání zahrady, navrženého zahradním architektem, nejčastěji v měřítku 1:100, u velmi rozlehlých zahrad se měřítko přiměřeně upraví tak, aby výsledný formát půdorysu nebyl větší než cca A0.
 
 
 
 
2) Osazovací plán (tzn. seznam a počty všech použitých rostlin).