Jste zde

Projekt zahrady - etapy

1) Objednatel projektu zahrady dodá zahradnímu architektovi (najčastěji emailem) geodetický plán pozemku v rozumném formátu 

2) První schůzka (= zaměření) na pozemku (zahradní architekt je již vybaven plánkem aktuální situace na pozemku) s cílem převzít od objednatele projektu zejména informaci o budoucím funkčním využití projektovaného pozemku, pořídit fotografie aktuálního stavu, případně zaměřit stávající dřeviny neurčené k lividaci, zkrátka učinit všechny kroky pro možnost věrného zachycení výchozí situace na projektovaném pozemku.

Zaměření je zásadně honorováno. Je to z toho důvodu, aby klient převzal přiměřenou zodpovědnost za zahájení jednání s architektem své budoucí zahrady.

Existuje i možnost obejít za určitých okolností návštěvu zahradního architekta na projektovaném pozemku a to pokud nás dělí značná vzdálenost, situace na pozemku je velmi jednoduchá a současně klient je schopen dodat dostatečně vypovídající podklady pro zakreslení situace.

 

3) Zahradní architekt vypracovává strukturální plán budoucího uspořádání zahrady. Strukturální plán řeší zcela jednoznačně půdorysný tvar, velikost a umístění trávníku, výsadbových ploch, průstupových komunikací, drobných staveb, význačných dřevin, řeší hmotově skupiny dřevin, skupiny trvalkových výsadeb, řeší tvar, umístění a charakter případného vodního prvku, rozmístění mobiliáře. Strukturální plán je prozatím pouze půdorysně naznačené budoucí uspořádání zahrady (tzv. layout) bez konkretně určených rostlin.

4) Strukturální plán je odeslán (odesílá se půdorys a několik desítek 3D vizualizací ) k prostudování klientovi ke korektuře.

5) Po odsouhlasení generálního plánu se zahradní architekt pustí do vypracování prováděcího plánu, který už řeší jednotlivé konkretní rostliny a jejich umístění. Prováděcí plán je nadeponován na úložiště Úschovna, kde si jej investor vyzvedne.