Jste zde

Projekt zahrady - etapy

1) Objednatel projektu zahrady dodá zahradnímu architektovi (najčastěji emailem) geodetický plán pozemku v rozumném formátu (*.dwg, *.pdf, *.jpg, *.bmp,...).

2) První schůzka (= zaměření) na pozemku (zahradní architekt je již vybaven plánkem aktuální situace na pozemku) s cílem převzít od objednatele projektu zejména informaci o budoucím funkčním využití projektovaného pozemku, pořídit fotografie aktuálního stavu, případně zaměřit stávající dřeviny neurčené k lividaci, zkrátka učinit všechny kroky pro možnost věrného zachycení výchozí situace na projektovaném pozemku.

Zaměření je zásadně honorováno. Je to z toho důvodu, aby klient převzal přiměřenou zodpovědnost za zahájení jednání s architektem své budoucí zahrady.

Existuje i možnost obejít za určitých okolností návštěvu zahradního architekta na projektovaném pozemku a to pokud nás dělí značná vzdálenost, situace na pozemku je velmi jednoduchá a současně klient je schopen dodat dostatečně vypovídající podklady pro zakreslení situace.

 

3) Zahradní architekt vypracovává generální plán budoucího uspořádání zahrady. Generální plán řeší zcela jednoznačně půdorysný tvar, velikost a umístění trávníku, výsadbových ploch, průstupových komunikací, drobných staveb, význačných dřevin, řeší hmotově skupiny dřevin, skupiny trvalkových výsadeb, řeší tvar, umístění a charakter případného vodního prvku, rozmístění mobiliáře. Generální plán je prozatím pouze půdorysně naznačené budoucí uspořádání zahrady (tzv. layout) bez konkretně determinovaných rostlin.

4) Generální plán je odeslán (odesílá se půdorys a několik desítek 3D vizualizací ) k prostudování klientovi ke korektuře.

5) Po odsouhlasení generálního plánu se zahradní architekt pustí do vypracování konkretního osazovacího plánu, který už řeší jednotlivé konkretní rostliny a jejich umístění.

6) Hotový projekt zahrady s detailně vyřešeným osazovacím plánem, zahradní architekt vytiskne v požadovaném měřítku, vytiskne seznam rostlin, připojí video či více videí, výkaz výměr a několik desítek 3D vizualizací a dochází k předání projektu objednateli.