Jste zde

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada, jak už sám název napovídá, může existovat uprostřed anebo alespoň v těsné blízkosti přírody, inspirována čistou přírodou, v souladu s přírodou a pro lidi, kteří přírodě rozumí a dokáží s citem používat přírodní/permakulturní "principy hospodaření" i na  omezeném/oploceném/obhospodařovaném celku. Což nemusí být tak jednoduché, jak se zdá. Ale když se to podaří, může se přírodní zahrada stát Vaším skutečným královstvím, malým světem bezpečí uprostřed toho velkého světa, kde úplně všechno nedopadá podle Vašich představ.

V přírodní zahradě je pěkné, přirozené a žádoucí ponechat trochu nespoutaného chaosu. Například tím, že respektujeme design vytvořený samotnou přírodou, která už před statisíci let vytvořila to pěkné údolíčko, v něm potůček, pak bažinku....  Například tím, že necháme původním rostlinám možnost do určité míry zaujímat nová stanoviště samovýsevem (a to i v případě velkých dřevin, což je zajímavé). Ale přece jen určité aspekty jsou designerem sledovány a korigovány, proto sám uživatel přírodní zahrady musí trochu pochopit, o co tady jde. 

Design přírodní zahrady, pokud je uměle vdechnut, může být velmi divoký a z velkorysých křivek.

Na přírodní zahradu více než na jiné typy zahrad je kladen požadavek respektování genia locci, tedy ducha místa. Potažmo to souvisí i s volbou sortimentu. Příliš úzký sortiment může působit nepřirozeně až moderně, příliš široký sortiment nedává smysl a působí únavně a rovněž nepřirozeně. Nejlepší je rozhlížet se po bezprostředním okolí a zkoušet to dělat podobně, což může trvat roky, než se to pochopí. Ale pak "to" funguje bez námahy a takováto přírodní zahrada se může i na hektaru plochy udržovat prakticky sama.

V přírodní zahradě se mohou za určitých okolností pěstovat i rostliny běžně pokládané za "plevele" . Namátkou Pestasites officinalis (devětsil) , Fragaria vesca (lesní jahůdky), Lamium galeobdolon (hluchavka pitulník)..... Po jejich rozšíření na větší ploše vypadá zahrada mnohem přesvědčivěji a přirozeněji díky tomu , že tyto roztomilé a v jiných typech zahrad nevítané a potlačované rostlinky zaujmou samy stanoviště pro ně zcela přirozené a nejvíce jim vyhovující a vyvoří samovolně velmi malebné (stejnorodé ) skupiny -  jako ve volné přírodě. Naivní prvky jsou v přírodní zahradě povoleny.

Další zajímavý trik při tvorbě přírodní zahrady je setření hranic pozemku a volné přírody . Patio v srdci pozemku může být poněkud umělejší, ale směrem k hranicím po zemku ubývá nedomácích a  pro dané stanoviště netypických druhů, až se přiblížíme tematicky sortimentem rostlin okolní přírodě . Pak dochází k efektu,že netušíte,kde vlastně hranice pozemku vede, je maskovaná výsadbami a máte představu, že Vaše přírodní království má větší rozlohu než je skutečnost.