Jste zde

Předměstská zahrada

Předměstská zahrada je v současném okamžiku nejčastěji projektovaným a zakládaným typem zahrad v návaznosti na budování satelitních výstavbových areálů. Může v sobě snoubit prvky všech ostatních typů zahrad, od každého trochu, přičemž může, podle momentálního stavu prostředí, v němž se nachází, inklinovat buď malinko více k přírodní či malinko více k minimalistické, ovšem s tím, že je předpoklad, že okolní prostor se může celkem závratně rychle vyvíjet ve prospěch urbanizace původně venkovského prostředí.

Z pohledu zvenčí je dobré přece jen respektovat zbytky okolní přírody (jsou-li) a nestavět na odiv výhledům na dům a zahradu zvenčí pestrolisté kultivary vysokých dřevin, budeme-li se oddávat barevnosti, pak ať se to odehraje alespoň na úrovni trvalkového patra. Také co se týká tvrdých materiálů, je velmi vhodné sladit pozemní komunikace uvnitř zahrady s fasádou a tu s okolím. Už asi dnes v záplavě nabízených zámkovek neprojdou žádné místní materiály, často má klient dobrou vůli udělat krok vpřed tímto směrem, ale v drtivé většině případů se narazí na odpor, který klade finanční rozdíl mezi pořízením kamenného chodníčku či příjezdové cesty a téže záležitosti ze zámkové dlažby .

Co se týká designu- není nijak vyhraněn. Může být i usedlý i divoký, požadavek je spoutat ho travními okraji kvůli navěky perfektnímu vzhledu.

Co se týká volby rostlin- zase příjemná zpráva: nejsou kladeny zvláštní nároky kromě respektování klimatických podmínek, potažmo prosperity zvolených rostlin na daném stanovišti. Bohužel tento fakt je interpretován drtivou většinou designerů reakcí vytvořit v satelitní zahradě takové malé , ale dobře zavedené zahradnictví s veeeeelmi bohatým sortimentem. Aniž by to bylo myšleno nějak zle, ocitnou se tu vedle sebe s železnou pravidelností žlutopestré a červenolisté kultivary dřevin původem z odlišných biotopů, což má za následek nesourodost, nepřirozenost a neprosperitu použitého rostlinného materiálu. Celkový dojem je únavný, vždy tentýž (jako že tu roste všechno co se jako dřevinné miminko vešlo kdysi do pickupa), trvalkové patro vždy téměř chybí z důvodu "že je velká práce s opečováváním trvalek". To je však demagogie. Ty různé Caryopterisy a Spiraey a Potentilly a další typicky sídlištní ohlodky , které nesmí chybět v žádné "profesionálně" založené zahradě, vykazují mnohem menší míru půdopokryvnosti než leckteré vhodně zvolené velkolisté trvalky. Přitom rozdíl mezi strnulým dojem keřovitých košťat a měkkoučkou zelení polštářků např. Host, vůní a neobtěžující barevností květů kostaců, lilií, floxů- je ve finále nesrovnatelný. Jenže nejen klientovi se tato jednoduchoučká nerovnice  někdy obtížně vysvětluje.

Na téma předměstská zahrada bychom mohli povídat dlouho. Raději mrkněte do sekce srch , kde najdete nějaké příklady řešení daného tématu ne úplně obvyklou cestou. Jedná se tady o rekonstrukci zahrady založené tradičním způsobem, která velmi inteligentního majitele po pár letech vážně přestala bavit.