Jste zde

Znám jednu starou zahradu....

Rozvržení prostoru zahrady o cca 500 m2 vychází z požadavků na funkčnost pozemku a z nutnosti zlepšení ergonomických vlastností pozemku.

V průběhu vypracování strukturálního plánu byl do koncepce zaintegrován relevantní výběr originálních funkčních a architektonicky hodnotných tvrdých prvků (kovaná brána, ptačí pítko v průhledu růžového loubí, formální kašna, oživená fontánou, relaxační gazeboo v „tajné zahradě“, růžová promenáda....

....vytvářející z jinak nehostinného a obtížně ztvárnitelného východního koridoru rázem místo bezpečí a vznešených pocitů).

Umělecky ztvárněná, ručně kovaná brána spolu s živým plotem, přepažujícím zahradu nevšedním způsobem, odvádí pozornost od přílišně a nepříjemně obvyklého tvaru pozemku, a jsou společně jedním z ústředních skulpturálních prvků zahrady. Za ní objevujeme úplně jiný svět. Svět stínu, ticha, meditace a uvnitřnění. 

Neformálnost layoutu výsadbových ploch volá po vyvážení formálním/uklidňujícím aspektem. K tomu posloužila změna koupacího jezírka amorfního „přírodního“ tvaru se špatně udržitelným a nevzhledným rostlinným lemem na velice elegantní formální nádrž s vybíhajícím mělčím půlměsícem, v němž je umístěna decentní fontána, která je zároveň velmi silným skulpturálním prvkem, pozorovatelným z každého místa a úhlu pohledu zadního traktu zahrady.

Rostlinstvo uvnitř nádrže a kolem ní je navrženo na relativně střídmé rozloze . Minimalisticky pojaté množství rostlin (v koších a vystavěných do relevantní výškové úrovně) uvnitř koupací nádrže umožňuje lepší využití vodní plochy ke koupání, než bylo původní koupací jezírko nepravidelného tvaru. Nádrž vychází asi o 5 m2 větší.

Základem zahrady, která má z úkol vypadat, jak kdyby z minulého století, je dokonalý layout. Vedení cest, ač vypadá nahodile, nese v sobě ve skutečnosti přísný a promyšlený řád a má úzký ergonomický vztah ke všem částem zahrady a nabízí na první pohled možnost využívání všech zavedených artefaktů.

Této odlehčenosti a neformálnosti základního designu udělují vážnější rámec funkční prvky, ke kterým cesty směřují, tak, jako tomu bylo ve „starodávných“ zahradách. Nádrž mívala vždy formální pravidelný charakter, střihaný plot dodával kromě soukromí vážnost a vnášel prvek struktury,....

V souvislosti s požadavkem na vytvoření „zahrady s nádechem patiny“ byly použity staromódní nativní keře – růže, zimolez, jasmín, střemcha.

Výrazným strukturálním prvkem budou v budoucích časech ovocné stromy – když se úroda nesklidí, odnesou zbytky ptáci, zahrada bude žít ptačím zpěvem.

Velký důraz byl na tomto malém prostoru kladen na vytváření vazeb mezi jednotlivými plochami

a na zahrnutí, jak jsme již řekli, také řemeslného umění.

Oříškem zůstávalo, co s nevzhledným okapovým chodníčkem na východní a části jižní strany domu, kdy bylo nutné jej nějak ztvárnit, aniž by byla narušena jeho funkce. Nakonec s ohledem na prakticky jedinou možnost zde založit kuchyňskou zahradu, díky otevřenosti do terénu, a tudíž slunci, byla přijata koncepce pěstovat zde byliny pro kuchyň v koších, opatřených výstelkou proti unikání vody, zbytek prostoru byl doplněn mediteránními rostlinami tak, aby celek harmonoval a spolu s kuchyňskou zahradou vytvořil unikátní trakt zahrady, navíc úspěšně spojující úzký východní koridor se zadní zahradou.

Po stránce stylové bylo požadováno vytvořit městskou zahradu s nádechem patiny. Snoubí v sobě trochu minimalismu v abiotických prvcích (vodní nádrž) , trochu z kuchyňské zahrady, trochu ze Středomoří (bylinky), něco málo z venkovské (šeříky, střemchy), něco málo z krásy anglických zahrad.

 Z rostlin kuchyňské zahrady lze vyjmenovat libeček, tymián, oregano, bazalku, pažitku, petržel, vytrvalý rozmarýn, jahody, v různou dobu zrající maliny, angrešt, rakytník, černý a červený rybíz. Napříč výsadbami je roztroušena levandule, vonná starodávná reseda, kozlík, v tajné zahradě andělika, při krajích výsadeb nízké pelyňky, dále zvonky, náprstníky, floxy, pivoňky, nostalgické a klášterní růže.

Poblíž terasy a na ní myrta a citroník.

 Závěrem lze dodat, že ač malá rozlohou, je tato zahrada „velká“ svým sofistikovaným uspořádáním a navržením relevantního množství velmi originálních a zajímavých prvků.