Jste zde

Zahrada přátelská volně žijícím živočichům

Pokud se tvrdí, že zahrady ve svahu jsou mnohem obtížnější vymyslet i realizovat, ale výsledek stojí za námahu a vypadá mnohem lépe, než zahrada na rovině, zde to platí dvojnásob.....

Navržená koncepce zahrnuje trochu více, než je obvyklé, prvků, které přilákají volně žijící živočichy (hmyzí a motýlí hotel, krmelec...), pěkně vypadá kaskáda spadající přes pár balvanů.

 Opěrnou zídku s evidentním náklonem do svahu je možno originálně zapažit většími balvany.  Schody z nejnižší úrovně do svahu by mohly být dubové.

Lavičky krásně zobyvatelňují jinak neútulný svah a pažení cest z akátového loupaného dřeva dovoluje komfortní pohyb, což původně chybělo. Výhledově mají cesty být na náhorní straně zaříznuty do svahu (nika) a na údolní straně je zase vytvořen ze získaného materiálu bastion, takže cesta je po obou stranách své podélné osy na vrstevnici.

Okolí rybníčka tvoří "bonsaje" z vrb (kultivar Chermesina překvapí koncem zimy, kdy je zahrada barevně i jinak mdlá, svými svítivě oranžovými výhony, vrby se seřezávají na hlavu). Kameny nechybí a správně nainstalované báječně dotvářejí atmosféru zdánlivě mnoho desetiletí netknutého místa.

Ve svahu by měly kralovat nativní dřeviny menší i větší podseté zprvu zcela a pak částečně květnatou loukou s malým ročním příbytkem hmoty. Louka je maximálně dvousečná.

U vjezdu  já osobně bych preferovala pěkně zpracovanou dlažbu z materiálu formátu cihly ve vazbě kohoutí stopa. Lemovat lineárně kladenými dlažebními kameny viz vizualizace.

Druhá varianta příjezdové dlažby ztenčuje příjezdovou dlažbu na pouhou kolej a vnitřek prostoru mezi kolejemi je květnatá louka typu Zelený chodníček, která vytváří minimum hmoty, je nizoučká, jsou v ní pěkné květinky (např. hvozdík kartouzek) a jako jeden z mála porostů by tato loučka snášela v zimě sychravo od severu, neosychání povrchu, a v létě rozpálenou dlažbu od východu a západu.  S ohledem na zimní neosychání jsou to těžké podmínky pro huňaté lístky čistce apod. Hosta zase nevydrží nápor letního úpalu.