Jste zde

.Orlíčky tančící pod baldachýny jabloní

 Hlavními úkoly při navrhování této malé zahrádky bylo

1) vytvořit iluzi mnohem většího pozemku (zesílená perspektiva dosažená pomocí k zadní části zahrady se zužující vinoucí se travnatou cestičkou, zamaskování plotů, použití smělých strukturálních prvků jako živé ozdobně zajímavě tvarované stěny a koruny jabloní, nedovolující vnímat skutečné hranice pozemku). Současně jsme se vyvarovali „ucpání“ prostoru v oblasti keřového patra, keře jsou použity, ale spíše pro sezonní zájem v době, kdy nekvetou pereny.

2) vytvořit na tak malém prostoru více pohledových jednotek

3) zajistit minimálně v průběhu vegetační sezony určité soukromí osobám užívajícím zahradu k relaxaci

4) odvést pozornost od nudlovitého tvaru pozemku, ještě posíleného uzoučkým koridorem podél domu......

.......

5) vytvořit na malém prostoru zahradu pro aktivity celé celkem početné rodiny s dětmi různého věku

 

6) zajistit obyvatelnost vytvořených zákoutí prostřednictvím rozmanitého mobiliáře (lavička, hrací domek pro děti, houpačka, pískoviště, nábytek v patiu, netradiční lavička pro děti a jejich kamarády kolem stromu v zadní části zahrady) šikovně rozmístěného napříč celou zahradou, pak je možno vnímat jednotlivé výsadbové plochy z mnoha různých úhlů, což rovněž přispívá iluzi většího prostoru

 

7) provést důkladný výběr rostlinného sortimentu tak, aby všechny použité rostliny byly okrasné buď celoročně (stálezelený rámec z buxusů, tráva Deschampsia cespitosa a Luzula nivea) stálezelené pereny (čemeřice), nebo byly okrasné vícekrát v roce (jabloně květem na jaře, plody na podzim, ušlechtilé habity vícekmenů přes zimu) nebo kvetly v atypickou dobu (v zimě kvetoucí keře Lonicera fragrantissima, Viburnum x bodnatnensee 'Dawn') anebo alespoň vynikaly extra dlouhou dobou kvetení (mnohé použité trvalky jako Aquilegia, Hesperis, Inula, Thalictrum, Sanguisorba) či vytvářely po krásných květech ještě i atraktivní semeníky (Lunaria annua).

 

8) zajistit dostatečnou celoroční zajímavost a proměnlivost zahrady (kvetení cibulovin a peren na jaře, v létě a na podzim, kvetení stromů a keřů, dodání struktury a hmoty pomocí živých plůtků, které svým způsobem poskytnou nevšední a od zbytku roku odlišnou podívanou pokryté jíním v mrazivých ránech)

 

9) dodat zahradě zvuk a pohyb (houpající se větve jabloní, barevné květy lákající motýly, ptačí koupadlo poblíž lavičky, ve nejslabším vánku se kývající stébla travin, v patiu je možno vytvořit zvukovou kulisu pomocí fontánky, osvěžující za horkých letních dnů vzduch v nejobývanějším traktu zahrady.

 

10) Využít kmenných tvarů dřevin k dodání 3. rozměru celé kompozici. Než stromy dospějí, budou pereny zajišťovat zajímavost a zaplněnost prostoru již od II. roku svého věku resp. od II. roku po výsadbě.

 

11) Vytvořit dokonalý layout, protože půdorys bude vlastně denodenně hodnocen a oceňován z vyšších oken domu

 

12) Půdorys zvolit spíše dynamický (volná křivka vinoucí se napříč pozemkem), protože statický půdorys (obdélník, čtverec apod.) by opět upozorňoval na to, že pozemek je malý a fádně pravoúhlý.

 

13) Pro podpoření přírodního dojmu zahrady byly zvoleny vícekmenné tvary jabloní a solidní matrix z traviny Deschampsia cespitosa, který navozuje celoročně atmosféru přírodních stanovišť, do něj je teprve zavedena tapiserie z vtroušených druhů peren, nakvétajících postupně během sezony.

Za předpokladu pochopení tohoto záměru není problém uživatelsky si projekt upravit podle svého gusta zavedením peren navíc či jiných peren, které obyvatelé zahrady milují (zvonky, phloxy, rozchodníky, podzimně kvetoucí astry, Helleborus 'HGC Cinnamon Snow', Helleborus 'Yellow Lady', Frittilaria meleagris a další atraktivní kultivary perena cibulovin). Jen důrazně upozorňuji, že do určité míry platí, že čím méně pestrá bude biodiverzita (druhová rozmanitost) v daném časovém okamžiku, tím přirozeněji bude celá kompozice působit.

 

 

V podstatě se dá tvrdit, že v této malé zahradě bylo použito několik zásadně odlišných, překrývajících se a ve finále souladně působících vzorů:

 

A) dynamický vzor zužující se travnaté cesty, vinoucí se napříč celým prostorem

 

B) statický vzor stálezelených tvarovaných buxusových plůtků, dodávající koncepci strukturu a šťavnatost v období, kdy většina ostatních rostlin je ve stadiu zimní dormance

 

C) vzdušný vzor vybudovaný stálezelenými travinami (Deschampsia), napodobující luční stanoviště a dodávající odlehčení do kompozice

 

D) mixy barevných vzorů vytvořených spoty kvetoucích rostlin, dodávajících sezonní zajímavost, barvu, nezanedbatelnou texturu listů (Helleborus argutifolius, Inula magnifica) popř. vůni ( trvalky)

 

E) strukturální volně rostoucí prvky (v zimě kvetoucí keře), omezující pohledy zvenčí do zahrady a zajišťující opět zajímavost mimo hlavní sezonu kvetení (zimolez nejvonnější, kalina vonná)

 

 

V průběhu navrhování bylo vytvořeno několik koncepcí projektu, lišící se v zásadě dřevinami použitými ve stromovém patře (Cornus mas, Magnolia stellata, Magnolia x soulangeana, Prunus x Yedoensis), popřípadě typem stálezelených rostlin použitých na živé plůtky (namísto tvarovaných Buxusů – bezúdržbová volně rostoucí Prunus laurocerasus)

 

Rovněž byla při renderování výstupních sestav zdůrazněna sezonní proměnlivost zahrady (obrazy zahrady na jaře, v létě, na podzim, v zimě).

 

Schody vinoucí se koridorem podél domu mohou být nakonec i betonové, beton se stává po získání určité patiny docela zajímavým a snadno dostupným materiálem.

 

Vizualizace zahrnují proměny zahrady v obdobích:

-zima až časné jaro

-pozdní jaro až vrchol léta

-pozdní léto až podzim