Jste zde

Cena za projekt zahrady

Orientační ceny za projekt zahrady zpracované v ateliéru Ing. Hany Zachariášové platné od 1.2.2022:

            Cena za jeden projekt zahrady či části zahrady v rovině 

návrhy zahrad o rozloze 100 m2 až    200 m2: cena za projekt zahrady  18.000 Kč až 23.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 200 m2 až   400 m2: cena za projekt zahrady   23.000 Kč až 27.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 400 m2 až   600 m2: cena za projekt zahrady   27.000 Kč až 32.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 600 m2 až   800 m2: cena za projekt zahrady   32.000 Kč až 37.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 800 m2 až 1000 m2: cena za projekt zahrady   37.000 Kč až 41.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 1000 m2 až 1500 m2: cena za projekt zahrady 41.000 Kč až 52.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 1500 m2 až 2000 m2: cena za projekt zahrady 52.000 Kč až 58.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 2000 m2 až 2500 m2: cena za projekt zahrady 58.000 Kč až 65.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 2500 m2 až 3000 m2: cena za projekt zahrady 65.000 Kč až 70.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze nad 3000 m2            : cena za projekty zahrad stanovena individuálně

Cenu zaplacenou za projekt zahrady kromě rozlohy projektované plochy mohou do jisté míry ovlivnit další aspekty, jako vertikální členitost pozemku, množství stávajících dřevin na pozemku, zohledněných v nové kompozici, komplikovanost případných terénních modulací, kompletnost informací od objednatele projektu zahrady o stávající situaci na pozemku apod.

Výsledná cena za zpracování konkrétního projektu zahrady je objednateli sdělena a spolu s dalšími ujednáními smluvně potvrzena po návštěvě na projektovaném pozemku.

Cena konzultace na pozemku je 1000,- Kč á hodina jednání.

Doprava do lokality, kde se projektovaný pozemek nachází, činí 14,- Kč á kilometr jízdy počítáno tam i zpět.