Jste zde

Cena za projekt zahrady

 

 Cenu zaplacenou za projekt zahrady kromě rozlohy projektované plochy mohou do jisté míry ovlivnit další aspekty, jako vertikální členitost pozemku, množství stávajících dřevin na pozemku, zohledněných v nové kompozici, komplikovanost případných terénních modulací, kompletnost informací od objednatele projektu zahrady o stávající situaci na pozemku apod.

Výsledná cena za zpracování konkrétního projektu zahrady je objednateli sdělena a spolu s dalšími ujednáními smluvně potvrzena po návštěvě na projektovaném pozemku.

Cena konzultace na pozemku je 800,- Kč á hodina jednání.

Doprava do lokality, kde se projektovaný pozemek nachází, činí 10,- Kč á kilometr jízdy počítáno tam i zpět.