Jste zde

Cena za projekt zahrady

Orientační ceny za projekt zahrady zpracované v ateliéru Ing. Hany Zachariášové platné od 8.1.2020:

            Cena za jeden projekt zahrady či části zahrady v rovině 

návrhy zahrad o rozloze 100 m2 až    200 m2: cena za projekt zahrady  12.000 Kč až 16.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 200 m2 až   400 m2: cena za projekt zahrady  16.000 Kč až 20.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 400 m2 až   600 m2: cena za projekt zahrady  20.000 Kč až 22.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 600 m2 až   800 m2: cena za projekt zahrady  22.000 Kč až 24.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 800 m2 až 1000 m2: cena za projekt zahrady  24.000 Kč až 28.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 1000 m2 až 1500 m2: cena za projekt zahrady  28.000 Kč až 35.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 1500 m2 až 2000 m2: cena za projekt zahrady  35.000 Kč až 40.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 2000 m2 až 2500 m2: cena za projekt zahrady  40.000 Kč až 45.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze 2500 m2 až 3000 m2: cena za projekt zahrady  45.000 Kč až 50.000 Kč

návrhy zahrad o rozloze nad 3000 m2            : cena za projekty zahrad stanovena individuálně

Cenu zaplacenou za projekt zahrady kromě rozlohy projektované plochy mohou do jisté míry ovlivnit další aspekty, jako vertikální členitost pozemku, množství stávajících dřevin na pozemku, zohledněných v nové kompozici, komplikovanost případných terénních modulací, kompletnost informací od objednatele projektu zahrady o stávající situaci na pozemku apod.

Výsledná cena za zpracování konkrétního projektu zahrady je objednateli sdělena a spolu s dalšími ujednáními smluvně potvrzena po návštěvě na projektovaném pozemku.

Cena konzultace na pozemku je 900,- Kč á hodina jednání.

Doprava do lokality, kde se projektovaný pozemek nachází, činí 12,- Kč á kilometr jízdy počítáno tam i zpět.

Zahraniční zájemce o projekt zahrady vypracovaný v atelieru Ing. Hany Zachariášové může počítat s adekvátní částkou přepočtenou platným kursem ČNB v relevantní měně.